Risikerer vi selv at være det svageste led i kæden når der skal ledes virtuelt?

Det er nærliggende at give teknikken ansvaret når online møderne fejler, og det er svært at få medarbejderne engageret. Men er der også en mulighed for selvrefleksion? Måske ligger ansvaret ikke på teknikken alene, men også på dig og mig, og hvordan vi vælger at forberede os på at lede, samarbejde og præsentere med de …

Risikerer vi selv at være det svageste led i kæden når der skal ledes virtuelt? Læs videre »